Kalite

Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız:

 
PEA1- Ulusal veya uluslararası düzeyde, Bilgisayar ve Bilişim Sistemlerinin kullanıldığı firmalarda Ürün Geliştirme, Bakım, Destek ve Proje Yöneticiliği  gibi alanlarda görev alan
 
PEA2- Ağırlıklı olarak Finans, Telekomünikasyon, ve Savunma Sanayi alanında yazılım/donanım geliştiren Şirket ve/veya AR-GE merkezlerinde görev alan
 
PEA3- Yaşam boyu öğrenme bilinci içinde meslek içi eğitimlere katılan ve/veya Yurtiçi ve Yurtdışı üniversitelerde lisansüstü öğrenimlerine devam eden
 
PEA4- Devlet veya vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alan
 
Bilgisayar mühendisleri yetiştirmek
 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü sayfasına ulaşmak için tıklayınız...

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kalite politikasına ulaşmak için tıklayınız...