Çok Disiplinli Tasarım Projesi Hak.Tüm Duyurular
08
EKİM

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için Çok Disiplinli Tasarım Projesi (ÇDTP) konusu Akıllı Sera Kontrolü ve Uzaktan Yönetimi olarak belirlenmiştir. ÇDTP uygulama esaslarında uzaktan eğitim durumu göz önünde bulundurularak güncelleme yapılmıştır. İlgili doküman, yönetim planı ve sonuç raporu formları ekteki dökümanlardadır.  

grup-danışman atamaları bölüm web sayfasında ilan edilecektir.