Final sınavlarında oluşan sistemsel hatalar hakkındaTüm Duyurular
18
HAZ

28.05.2020 günlü, 2020/04-06 sayılı Senato kararı ve COVİD-19 nedeniyle 08.06.2020 revizyon tarihli 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi doğrultusunda, öğrenciler final sınavlarında sistemsel hatalardan kaynaklanan sorunları için şu şekilde davranacaklardır:

Senato kararı Md.13:
Sınav süresince öğrencinin sınav logları tutulacak olup hangi IP’den bağlandığı, gerçek bir sistem arızası olup olmadığı gözlemlenebilecektir. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen veya sınav esnasında birtakım teknik problemler yaşayarak sınavı tamamlayamayan öğrenciler için telafi amaçlı online mazeret sınavı imkanı verilecektir. Bu öğrencilerin, durumlarını açıklayıcı bir dilekçe yazarak imzalayıp mazerete delil teşkil edecek belgelerle birlikte taratarak veya resmini çekerek (jpg, pdf formatında) kayıtlı olduğu bölüm başkanlığının kurumsal e-posta adresine akademik takvimde belirtilen tarihe kadar göndermesi gerekmektedir. Dilekçeler ilgili kurullarca değerlendirilip öğrencinin mazeret sınavına girip giremeyeceği kendisine bölümü tarafından bildirilecektir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili bölüm başkanlığı tarafından koordine edilir. Bu sınavlar, mazeret sınavlarına esas teşkil eden sınavlarda uygulanan yöntem ile yapılacaktır.

Takvim:
29 Haziran 2020: Final mazeret sınavı için gerekçeli dilekçelerin bölümlere son gönderilme tarihi
30 Haziran 2020: İlgili kurullarca dilekçelerin incelenerek karar bağlanması, ilgili öğrenciye bilgi verilmesi ve final mazeret sınav takviminin ilanı
1–2 Temmuz 2020: Final mazeret sınavları
1–5 Temmuz 2020: Final mazeret sınavları not girişleri
5 Temmuz 2020: Bahar yarıyılı final sınavları not girişlerinin son günü (5 Temmuz dahil)