Kimlik kartı olmayan öğrenciler için duyuruTüm Duyurular
26
EYL

Kimlik kartı olmayan öğrencilerin yemekhaneden istifadeleri için isimlerini bölüm sekreterliğine yazdırmaları ile ilgili bir duyuru ektedir.